ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และทีมงาน ร่วมพูดคุยในรายการ อสมท เพื่อชุมชน สร้างสำนึกรักษ์ทรัพยากรด้วยคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของกระวานบ้านเขาวัง

          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566  ผศ.ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  พร้อมด้วย นางสากินา บุญพล และนางโสม บุญพล  จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระวานบ้านเขาวัง ได้ร่วมพูดคุยในรายการ “อสมท เพื่อชุมชน” ช่วง “นครศรีดี๊ดี…มีดี…ที่นี่ เมืองนคร”   ในประเด็น “สร้างสำนึก รักษ์ทรัพยากร กับ อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตอน “สร้างรายได้ ยาดมกระวานชุมชนบ้านเขาวัง” ซึ่งดำเนินรายการโดย…ดีเจดิว วิรงรอง เกิดสมมาศ  ซึ่งในการพูดคุยในรายการสดครั้งนี้ ได้กล่าวถึงความร่วมมือของชุมชนบ้านเขาวังและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ. ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์ไม้เด่นของชุมชน คือ ต้นกระวาน ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่มีการปลูกกันมากในพื้นที่ชุมชนในสวนสมรมและสวนยางพารา ซึ่งนอกจากจะเป็นพืชสร้างรายได้ให้กับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องด้วยการจำหน่ายหน่อสดเพื่อประกอบอาหารและลูกกระวานแห้งสำหรับเป็นยาสมุนไพรแล้ว งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยได้นำส่วนต่างๆ ของต้นกระวานไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นกระวานด้วย อาทิ น้ำพริกกะวาน ยาดมสมุนไพร น้ำกระวาน ชากระวาน สบู่กระวาน ครีมอาบน้ำ น้ำยาเอนกประสงค์ เป็นต้น   อีกทั้งต้นกระวานที่ปลูกในพื้นที่ลาดชันซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของชุมชนยังช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

รับชมรายการ ได้ที่ https://www.facebook.com/mcotnakhonsithammarat/videos/222987927111360/

จำนวนคนดู: 25