ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่จับมือผู้ประกอบการร้านอาหารย่านมหาวิทยาลัย สร้างต้นแบบเตรียมความพร้อม การสื่อสาร เมนูอาหาร/สินค้าใช้ภาษาอังกฤษ ที่มีรูปแบบภาษาที่ถูกต้อง

          เมื่อวันที่ 24,27 มิ.ย.2566 นำโดย อาจารย์ ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ อาจารย์เมดินา อดุลยรัตน์ นักศึกษาอาสาชาวต่างชาติ วิทยาลัยนานาชาติและคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหารธุรกิจหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามพูน ฮาลาล ร้านไข่หวานบ้านซูชิ ร้านคำเป้ง ร้านยำไก่แซ่บ ร้านบังบ่าว ร้านยูเบอร์เกอร์ ร้านสเต็กลุงใหญ่ และร้านอูโน่ซุปเปอร์เล้ง เพื่อร่วมเตรียมความพร้อม ด้านการสื่อสาร เมนูอาหาร/สินค้าภาษาอังกฤษ ที่มีรูปแบบภาษาที่ถูกต้อง มีการตรวจสอบความเข้าใจจากเจ้าของภาษา (เข้าใจง่าย สื่อสารตรงความหมาย มีความเข้าใจแบบสากล) และเพื่อเป็นต้นแบบให้กับร้านอาหารอื่นๆ ต่อไป
          ภายใต้โครงการโครงการวิทยาลัยนานาชาติสู่ชุมชน (โครงการ Tha Sala – The Global Neighbour ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน) มีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมต้อนรับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ โดยการพัฒนาจะแบ่งเป็นระยะๆ ในปีแรก เน้นภาคธุรกิจ (โดยเฉพาะร้านอาหารและร้านค้าหน้ามหาวิทยาลัย) ให้มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 4 (Quality education) สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

จำนวนคนดู: 21