ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 3 – 10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 ภาคปฏิบัติ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์: 075 – 673532  ในวันและเวลาราชการ  หรือ E-mail : preeyarat_ann@hotmail.com     

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

จำนวนคนดู: 129