ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา ร่วมจัดงานถนนคนเดินท่าหลา Thasala Walking Street ดันการท่องเที่ยวท่าศาลาให้คึกคักขึ้นอีกครั้ง

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา ร่วมจัดงานถนนคนเดินท่าหลา Thasala Walking Street  ตลาดสร้างสรรค์ มีร้านค้า ผู้ประกอบการ และหน่วยงานในพื้นที่เข้ากิจกรรมสร้างสรรค์ การแสดงของเยาวชน มีนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ถนนคนเดินท่าหลา กว่า 1,500 คน สร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 350,000 บาท ดันการท่องเที่ยวท่าศาลาให้คึกคักขึ้นอีกครั้ง
          ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมท่องเที่ยวท่าศาลา  ได้มีการเก็บแบบประเมิน และการร่วมแสดงความเห็นเพื่อให้การจัดถนนคนเดินเป็นของทุกคน เป็นความภาคภูมิใจของชาวท่าหลา และและเป็นแหล่งสร้างรายได้ กระจายเศรษฐกิจไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริง

จำนวนคนดู: 43