ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมค่ายสัตวแพทย์ (WU VET Camp) รุ่นที่ 1 เพื่อส่งเสริมความต้องการของตนเองในการเลือกเรียนวิชาชีพสัตวแพทย์
ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบทุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019)

         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค(ภาคใต้) ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (Young Scientist Competition 2019: YSC 2019) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้นักเรียนนำไปพัฒนาโครงงานพร้อมแนะนำเทคนิคการเขียนโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ คุณโสภาวรรณ วิทย์ดำรง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กล่าวแสดงความยินดีและมอบทุนให้กับนักเรียนที่โครงงานผ่านการคัดเลือก 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวว่า พิธีมอบทุนสนับสนุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (Young Scientist Competition 2019: YSC 2019) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เด็กไทยในระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อมอบทุนสนับสนุนแก่นักเรียนผู้ที่โครงงานผ่านการคัดเลือก และแนะนำให้เข้าใจถึงการดำเนินการจัดทำโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยปีนี้การดำเนินการประกวดในพื้นที่ภาคใต้ มีข้อเสนอโครงงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 234 โครงงาน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอโครงงานและให้ความเห็นชอบโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 38 โครงงาน จาก 20 โรงเรียน ซึ่งทุกโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ จะนำมาประกวดในรอบนำเสนอผลงานโครงการอีกครั้ง ในวันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนผู้เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2019 ในปีนี้ทุกคน ที่ได้แสดงความสามารถ และเป็นกำลังใจให้นำทุนสนับสนุนที่ได้รับในวันนี้ไปพัฒนาโครงงานให้ผ่านการคัดเลือกไปยังรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวด ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ กล่าว 

          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงงานแบบที่คณะกรรมการเห็นแล้วต้องเพิ่มคะเเนนให้” โดย คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์ หัวหน้าโครงการ YSC ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “วางแผนทำโครงงานอย่างไรให้ไปถึงเวทีนานาชาติ” โดย นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย เจ้าของรางวัล Grand Award อันดับ 3 สาขา Animal Science, Intel ISEF 2018 และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าของรางวัล Special Award อันดับ 1 จาก USAID First Place Award ในสาขา Humanitarian Assistance and Disaster, Intel ISEF 2018 รวมถึงการจัดกิจกรรมให้อาจารย์ที่ปรึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่นักเรียนในการพัฒนาโครงงานต่อไป 

ข่าว : ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

ภาพ : สุขุม ศรีสมบัติ ศูนย์บริการวิชาการ

Facebook
Twitter
จำนวนคนดู: 23