ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบทุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019)
โครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

         เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ “ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น” ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ซึ่งจะมีทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน จัดโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ในโอกาสนี้ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้เข้าเยี่ยมชมในกิจกรรมดังกล่าว

จำนวนคนดู: 45