ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความเสียใจ และ ร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว นางวนิดา บุญนาคค้า อดีตผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)
ขอแสดงความเสียใจ และ ร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว นางวนิดา บุญนาคค้า อดีตผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)
ขอแสดงความเสียใจ และ ร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว นางวนิดา บุญนาคค้า อดีตผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)

           ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความเสียใจ และ ร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว นางวนิดา บุญนาคค้า อดีตผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ด้วยความอาลัยยิ่งจาก คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดกระบี่ สังกัด ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จำนวนคนดู: 128