ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทีมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า รางวัล ขวัญใจ KidBright Tuk Tuk Racing จากการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 YECC 2019 รอบชิงชนะเลิศ

                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) โดยมีน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก จากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วภาคใต้ตอนบน จำนวน 40 คน จาก 11 โรงเรียน  5 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน มาร่วมเข้าค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)  เพื่อร่วมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการต่อแผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ ฝึกการบัดกรี และเรียนรู้การใช้งานบอร์ด KidBright ซึ่งทางโครงการได้คัดเลือกตัวแทนภาคใต้ตอนบน ไปเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม YECC 2019 รอบชิงชนะเลิศ ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Thailand IT Contest Festival 2019) ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เด็กชายสิรวิชญ์  ทองเพชร และเด็กชายอนันต์ทสิทธิ์  ศรีแสง จากโรงเรียน บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 

         ก่อนการเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการได้จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ในวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2562 ในเรื่องการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การบัดกรีแผงวงจร และการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด KidBright ซึ่งจัดสอนและควบคุมทีมโดย ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ หัวหน้าโครงการ และน้องๆ ทีมพี่เลี้ยง โครงการ KidBright ม.วลัยลักษณ์ ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่น้อง ๆ ก่อนการเข้าแข่งขัน  

           สำหรับผลเข้าร่วมแข่งขันทีมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล ขวัญใจ KidBright Tuk Tuk Racing รวมถึงเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์พื้นฐานความรู้ทางด้านอุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเป็นรากฐานของความสนใจในวิทยาการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ อันจะก่อให้เกิดนักประดิษฐ์และสร้างผลงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อร่วมการประกวดต่างๆ รวมทั้งเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อและการวิจัยพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ต่อไป

จำนวนคนดู: 34