ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ชวนร่วมกันเชียร์ และเป็นกำลังใจให้ 3 ผลงานตัวแทนภาคใต้เข้ารอบ “KruKid Contest”

          ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานการประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” ชวนร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้ 3 ผลงาน ตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศภายใต้งาน“รวมพลคน KidBright” KidBright Developer Conference 2019 (KDC19) ภายใต้แนวคิด Empowered coding with AI ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ 3 ทีม ตัวแทนภาคใต้ที่เข้าร่วมการแข่งขันจาก 20 ผลงานรอบสุดท้ายจากทั่วประเทศประกอบด้วย

          1.โครงการเปียโนกระดาษ สื่อการสอนวิทยาศาสตร์หลากมิติ (Paper piano with multi-dimensional use for teaching) จากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้พัฒนาโครงการ นายปิยะ พละคช, นายชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ์

           2.โครงการวัตถุฟิไบร์ท (Phy-Bright Object) จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้พัฒนาโครงการ นายศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ, นายสุเทพ หนูเสน

          3.โครงกรชุดการทดลองการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยหุ่นยนต์ KB-BotS (Straight line motional experiment with KB-Bots) จากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ผู้พัฒนาโครงการ นายนุกูล ช่วยเนีย, นายอัดลาล รุ่งหีม  

          สำหรับการประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการพัฒนาเครื่องมือสอนวิทยาศาสตร์และคู่มือการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยอุปกรณ์ KidBright เป็นเวทีให้ครูผู้สอนมีโอกาสแสดงความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมในการสอนระดับพื้นที่หรือระดับสากล
          ทั้งนี้ ตัวแทนภาคใต้ทั้ง 3 โครงการ เป็นโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบนำเสนอผลาน จากจำนวน 15 โครงการทั่วภาคใต้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จำนวนคนดู: 32