ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ จัดพิธีมอบทุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (YSC 2020)

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้) จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงงานในงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และคุณอติพร สุวรรณ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวแสดงความยินดีและมอบทุนให้กับนักเรียนและครูที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงงาน ภูมิภาคภาคใต้ จำนวน 40 โครงงาน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวว่า     พิธีมอบทุนสนับสนุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เด็กไทยในระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อมอบทุนสนับสนุนแก่นักเรียนผู้ที่โครงงานผ่านการคัดเลือก และแนะนำให้เข้าใจถึงการดำเนินการจัดทำโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยปีนี้การดำเนินการประกวดในพื้นที่ภาคใต้ มีข้อเสนอโครงงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 326 โครงงาน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอโครงงานและให้ความเห็นชอบโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 โครงงาน จาก 21 โรงเรียนทั่วภาคใต้ ซึ่งทุกโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ จะนำมาประกวดในรอบนำเสนอผลงานโครงการอีกครั้ง ในวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563

          ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนผู้เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2020 ในปีนี้ทุกคน ที่ได้แสดงความสามารถ และเป็นกำลังใจให้นำทุนสนับสนุนที่ได้รับในวันนี้ไปพัฒนาโครงงานให้ผ่านการคัดเลือกไปยังรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวด ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ กล่าว

          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความสำเร็จและโอกาสจากการทำงานโครงาน” โดย คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์ หัวหน้าโครงการ YSC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “แปลง passion ของคุณเป็นความสำเร็จในเวทีนนาชาติ” โดย นักเรียนและครูจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม เจ้าของรางวัลที่ 4 ในสาขาเคมี พร้อมทุนการศึกษา 500 เหรียญสหรัฐฯ จากการประกวดในงาน Intel ISEF 2019  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการจัดกิจกรรมให้อาจารย์ที่ปรึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่นักเรียนในการพัฒนาโครงงานต่อไป

ถ่ายภาพโดย : นันทพร  ขันธศุภหิรัญ

จำนวนคนดู: 35