ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สุดเจ๋ง ศูนย์บริการวิชาการ นำทีมตัวแทนคุณครูภาคใต้จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คว้ารางวัลที่ 2 ในการแข่งขันรอบชิงชิงชนเลิศภายใต้งาน “รวมพลคน KidBright” KidBright Developer Conference 2019 (KDC19)

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้) นำทีมคุณครูตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงการ KruKid Contest ภายใต้งาน“รวมพลคน KidBright” KidBright Developer Conference 2019 (KDC19) โดยคุณครูภาคใต้จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลที่ 2โดยได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่ และเหรียญรางวัล ทั้งนี้ 3 ทีม ตัวแทนภาคใต้ที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย

          1.โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช ชื่อผลงาน: เปียโนกระดาษ สื่อการสอนวิทยาศาสตร์หลากมิติ (Paper piano with multi-dimensional use for teaching) ผู้พัฒนาโครงงาน: นายปิยะ พละคช, นายชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ์

          2.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ชื่อผลงาน: วัตถุฟิไบร์ท (Phy-Bright Object) ผู้พัฒนาโครงงาน: นายศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ, นายสุเทพ หนูเสน

          3.โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา ชื่อผลงาน: ชุดการทดลองการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยหุ่นยนต์ KB-BotS (Straight line motional experiment with KB-Bots) ผู้พัฒนาโครงงาน: นายนุกูล ช่วยเนียม, นายอัดลาล รุ่งหีม

          ภายในงาน ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้แทนจากศูนย์ประสานงานฯ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้  โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมผลงานของคุณครูตัวแทนภูมิภาคต่างๆ จำนวน 20 ผลงาน

          ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานนอกจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครการ KruKid Contest แล้ว ศูนย์ประสานงานฯ เข้าร่วมแสดงผลงานจากบอร์ด KidBright โดย The Trainers ของศูนย์ประสานงาน นำทีมโดยอาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ และนายประสิทธิ์ แซ่อุ่ย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงผลงาน 2 ผลงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเยี่ยมชมและสอบถามการพัฒนาผลงานของทีม The Trainers เป็นจำนวนมาก ซึ่งการแสดงผลงาน 2 ผลงาน ประกอบด้วย 

          1.ชื่อผลงาน: Robot Line Tracking เป็นโครงงานหุ่นยนต์เดินตามเส้น ที่ใช้การพัฒนาโครงรถด้วยเทคโนโลยี 3D Printer

          2.ชื่อผลงาน: Spider Robot เป็นโครงงานหุ่นยนต์แมงมุมที่เดินไม่ตกโต๊ะ และพัฒนาโครงรถด้วยเทคโนโลยี 3D Printer

          สำหรับโครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานเพื่อเข้าร่วมจัดกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานภูมิภาค (ภาคใต้)ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการวิชาการมีบทบาทหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ และทำหน้าที่ร่วมคัดเลือกผลงานการพัฒนาสื่อการสอนจากบอร์ด KidBright ภายใต้กิจกรรม KruKid Contest ที่มีศักยภาพและเหมาะสมสำหรับส่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ

จำนวนคนดู: 50