ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแบ่งปันรอยยิ้มให้พี่น้องชาวชุมชนสาธิตฯ ในช่วงวิกฤติ Covid-19

          ศูนย์บริการวิชาการจับมืออุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดมทุนจากคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา โดยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม นำถุงยังชีพซึ่งประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 20 ชุด เพื่อมอบใช้แก่ชาวชุมชนสาธิตฯบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

          ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือรู้สึกซาบซึ้งที่มหาวิทยาลัยใส่ใจคนชุมชนสาธิตฯที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ศูนย์บริการวิชาการ ในบทบาทหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดูแลสังคมชุมชน มีแผนการดำเนินงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชุมชนสาธิตโดยใช้วิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างอาชีพ ดูแลสุขภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและวัฒนธรรมแบบองค์รวม

จำนวนคนดู: 33