ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ธนาคารปูม้า มวล.วช. นำเสนอผลการดำเนินงานแก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
          วันที่ 2 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการธนาคารปูม้า “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช แก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต พร้อมประชุมครม. นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563
          โดยโครงการธนาคารปูม้า “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” เป็นความร่วมมือระหว่าง ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาอย่างใกล้ชิดเป็นเวลายาวนาน  โดยงานวิจัยโครงการธนาคารปูม้า ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวขณะนี้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม สามารถเพิ่มทรัพยากรปูม้าให้แก่ทะเลไทยได้เป็นจำนวนมาก ชาวประมงชายฝั่งสามารถจับปูได้มากขึ้น สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ประชาชน ภายใต้การดำเนินงานขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยธนาคารปูม้า มวล.วช. เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมกลไก สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและทรัพยากรในพื้นที่ ทำให้ชุมชนพื้นเมืองสมุยมีความเข้มแข็งมากขึ้น หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ชุมชนสามารถเรียนรู้ปรับตัวเพื่ออยู่รอดได้ด้วยตนเอง
 
ข่าวโดย  ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จำนวนคนดู: 29