ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ จัดพิธีมอบทุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (YSC 2021)
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้) จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงงานในงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (The Twenty-Third Young Scientist Competition: YSC 2021) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี แก่คณะครูและนักเรียนผู้พัฒนาโครงการ ร่วมกับคุณอติพร สุวรรณ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวแสดงความยินดีและร่วมมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการให้กับนักเรียนและครูที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงงานโครงการละ 3,000 บาท ภูมิภาคภาคใต้ จำนวน 45 โครงงาน
          สำหรับพิธีมอบทุนสนับสนุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (The Twenty-Third Young Scientist Competition: YSC 2021) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ อันเป็นการยกระดับการศึกษา และผลงานเยาวชนของประเทศไทย โดยปีนี้รางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาณ สยามบรมราชกุมารี นอกจากกิจกรรมรับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการ ศูนย์ปรสานงานได้จัดกิจกรรมเพื่อให้คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย
     1.กิจกรรมชมสวนวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     2.กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โดย คุณอติพร สุวรรณ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนายพีรวิชญ์ เควด รุ่นพี่โครงการ JSTP และ YSC
     3.การบรรยายพิเศษหัวข้อบรรยายพิเศษ หัวข้อ 2rd Round in YSC 2021 เตรียมรายงานอย่างไร สื่อสารตรงใจกรรมการ โดย คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์ หัวหน้าโครงการ YSC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
     4.กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อขอรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่นักเรียนในการพัฒนาโครงงาน
          การดำเนินการประกวดโครงการ YSC 2021 ในพื้นที่ภาคใต้ ในปีนี้มีข้อเสนอโครงงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 425 โครงงาน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอโครงงานและให้ความเห็นชอบโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 45 โครงงาน จาก 20 โรงเรียนทั่วภาคใต้ ซึ่งทุกโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ จะนำมาประกวดในรอบนำเสนอผลงานโครงการอีกครั้ง ในวันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 ต่อไป
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้) ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนผู้เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2021 ในปีนี้ทุกคน ที่ได้แสดงความสามารถ และเป็นกำลังใจให้นำทุนสนับสนุนที่ได้รับในวันนี้ไปพัฒนาโครงงานให้ผ่านการคัดเลือกไปยังรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติต่อไป
จำนวนคนดู: 48