ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จนถึง 31 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.
และเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้สมัครและสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
            1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จากเดิม วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เลื่อนเป็น วันที่ 4 มกราคม 2564 ทาง https://jobonetambon.wu.ac.th/
            2. การสอบสัมภาษณ์ จากเดิม วันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2563 เลื่อนเป็น วันที่ 9 – 10 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์              (กรณีมีการระบาดของโรค COVID-19)

ลิงค์ระบบรับสมัครโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ https://jobonetambon.wu.ac.th/รับสมัครถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จำนวนคนดู: 108