ป้องกัน: ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดูกระบวนการรีดน้ำนมแพะก่อนนำน้ำนมแพะไปแปรรูปทำชีส

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

ป้องกัน: ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดูกระบวนการรีดน้ำนมแพะก่อนนำน้ำนมแพะไปแปรรูปทำชีส Read More »