ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าวบริการวิชาการรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมป …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2566 Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social engagement) ร่วมกับเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่ …

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social engagement) ร่วมกับเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

ม.วลัยลักษณ์ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2566 ในฐานะที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาศักยภาพฯ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง

ม.วลัยลักษณ์ร่วมประชุมคณะทำงาน …

ม.วลัยลักษณ์ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2566 ในฐานะที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาศักยภาพฯ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง Read More »

มวล. จับมือ ชุมชนต้นแบบ ขยายผลการใช้ชีวภัณฑ์สู่เครือข่ายเกษตรกรชะอวด

มวล. จับมือ ชุมชนต้นแบบ ขยายผล …

มวล. จับมือ ชุมชนต้นแบบ ขยายผลการใช้ชีวภัณฑ์สู่เครือข่ายเกษตรกรชะอวด Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลพรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social engagement)

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบล …

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลพรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social engagement) Read More »

รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ และแกนนำสุขภาพชุมชน ยกพล Upskill/Reskill ที่วลัยลักษณ์

รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ และแกนนำสุขภ …

รพ.สต.ชุมชนสาธิตฯ และแกนนำสุขภาพชุมชน ยกพล Upskill/Reskill ที่วลัยลักษณ์ Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่พบหน่วยงานราชการในจังหวัดพัทลุง เพื่อทวนสอบและขอข้อมูล จัดทำแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดพัทลุง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่พบหน่วยงานราชการในจังหวัดพัทลุง เพื่อทวนสอบและขอข้อมูล จัดทำแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดพัทลุง Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบรรยายหัวข้อ “การจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม แนวโน้ม และโอกาส”ให้แก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบรรย …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบรรยายหัวข้อ “การจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม แนวโน้ม และโอกาส”ให้แก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุม …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566 Read More »

ม.วลัยลักษณ์ แกนนำชุมชน และ รพ.สต. บ้านทุ่งชน ร่วมยกระดับสมุนไพรหลักในสูตรตำรับ “น้ำมันนวดไพล”

ม.วลัยลักษณ์ แกนนำชุมชน และ รพ …

ม.วลัยลักษณ์ แกนนำชุมชน และ รพ.สต. บ้านทุ่งชน ร่วมยกระดับสมุนไพรหลักในสูตรตำรับ “น้ำมันนวดไพล” Read More »