ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 3 – 10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 3 – 10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต Read More »

ขอแสดงความยินดีกับงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านบริการวิชาการ ได้รับ 6 คะแนน สำหรับปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับงานบริการวิช …

ขอแสดงความยินดีกับงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านบริการวิชาการ ได้รับ 6 คะแนน สำหรับปีการศึกษา 2565 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับโครงการวิจัยยกระดับการประมงสู่มาตรฐานสากล ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล “โครงการวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ลำดับที่ 2” ครบรอบ 20 ปี สวก.

ขอแสดงความยินดีกับโครงการวิจัย …

ขอแสดงความยินดีกับโครงการวิจัยยกระดับการประมงสู่มาตรฐานสากล ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล “โครงการวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ลำดับที่ 2” ครบรอบ 20 ปี สวก. Read More »

สป.อว. ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการสร้างไอเดีย (Ideation) ยุวชนอาสาสู่การสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) ของประเทศไทย

สป.อว. ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษา ส …

สป.อว. ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการสร้างไอเดีย (Ideation) ยุวชนอาสาสู่การสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) ของประเทศไทย Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์บริการวิชาการ ได้รับคะแนนเต็ม 50 คะแนน จากการประเมินหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์บริการ …

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์บริการวิชาการ ได้รับคะแนนเต็ม 50 คะแนน จากการประเมินหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 (The 30th Marine Ecology Course)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย …

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 (The 30th Marine Ecology Course) Read More »

ม.วลัยลักษณ์ขยับขึ้นอันดับ 1201-1500 ของโลก World University Rankings 2024 อันดับ 6 ร่วมของไทย

ม.วลัยลักษณ์ขยับขึ้นอันดับ 120 …

ม.วลัยลักษณ์ขยับขึ้นอันดับ 1201-1500 ของโลก World University Rankings 2024 อันดับ 6 ร่วมของไทย Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน “ระดับดีเด่น” จากสำนักงานปลัด กระทรวง อว. และได้รับรางวัลเกียรติคุณ อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่

/*! elementor – v3.16.0 …

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน “ระดับดีเด่น” จากสำนักงานปลัด กระทรวง อว. และได้รับรางวัลเกียรติคุณ อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่ Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ในภาคส่วนพลังงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ในภาคส่วนพลังงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอรับรอง …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ในภาคส่วนพลังงาน Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย PRELIMINARY RESEARCH ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ศูนย์บริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย PRELIMINARY RESEARCH ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ศูนย์บริการวิชาการ ขอแสดงความย …

ศูนย์บริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย PRELIMINARY RESEARCH ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม Read More »