ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.วลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัลเกียรติยศระดับโลก 3G Award 2024 ด้านความโดดเด่นในการรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับอุดมศึกษา และรางวัลยอดเยี่ยมด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว

ม.วลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัลเกีย […]

ม.วลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัลเกียรติยศระดับโลก 3G Award 2024 ด้านความโดดเด่นในการรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับอุดมศึกษา และรางวัลยอดเยี่ยมด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหางานทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหางานทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31 ภาคปฏิบัติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31 ภาคปฏิบัติ Read More »

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สังกัด ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิยม คงเมฆ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลั

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สังกัด ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิยม คงเมฆ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ Read More »

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ รูปแบบออนไลน์ ประจําปี 2567 จัดโดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาก

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ รูปแบบออนไลน์ ประจําปี 2567 จัดโดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ขอแสดงความเสียใจ และ ร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว นางวนิดา บุญนาคค้า อดีตผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)

ขอแสดงความเสียใจ และ ร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว นางวนิดา บุญนาคค้า อดีตผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) 

ขอแสดงความเสียใจ และ ร่วมไว้อา

ขอแสดงความเสียใจ และ ร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว นางวนิดา บุญนาคค้า อดีตผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.)  Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31 Read More »

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (PRELIMINARY RESEARCH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการวิจัยเดี่ยว)

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์  (PRELIMINARY RESEARCH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการวิจัยเดี่ยว)

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ต

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์  (PRELIMINARY RESEARCH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการวิจัยเดี่ยว) Read More »

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการระดับชาติ โดยกรมประมง เข้าร่วมวางแผนการจัดการประมงอย่างยั่งยืน

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการระดับชาติ โดยกรมประมง เข้าร่วมวางแผนการจัดการประมงอย่างยั่งยืน

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการระดับชาติ โดยกรมประมง เข้าร่วมวางแผนการจัดการประมงอย่างยั่งยืน Read More »

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ รัฐร่วมเอกชน (ทุนวิจัยภายนอก) หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน”

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ รัฐร่วมเอกชน (ทุนวิจัยภายนอก) หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน”

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ รัฐร่วมเอกชน (ทุนวิจัยภายนอก) หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน” Read More »