ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ไม่มีหมวดหมู่

มวล. ลงพื้นที่ชม Best practice และศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมขมบ้านมดตะนอย จังหวัดตรัง

/*! elementor – v3.18.0

มวล. ลงพื้นที่ชม Best practice และศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมขมบ้านมดตะนอย จังหวัดตรัง Read More »

ขอเชิญเกษตรกร ผู้ประกอบการเงาะโรงเรียนนาสาร มะพร้าวเกาะพะงัน ไขเค็มไชยาและหอยนางรมสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมอบรมการขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จังหวัดสุราษ

ขอเชิญเกษตรกร ผู้ประกอบการเงาะ

ขอเชิญเกษตรกร ผู้ประกอบการเงาะโรงเรียนนาสาร มะพร้าวเกาะพะงัน ไขเค็มไชยาและหอยนางรมสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมอบรมการขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จังหวัดสุราษ Read More »

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประกาศรายชื่อและช่องทางการสอบสัมภาษณ์ โครงการ U2T for BCG วันที่ 26 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อและช่องทางการสอบส

ประกาศรายชื่อและช่องทางการสอบสัมภาษณ์ โครงการ U2T for BCG วันที่ 26 มิถุนายน 2565 Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม Roadshow แนะนำงานบริการวิชาการ: สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม Roadshow แนะนำงานบริการวิชาการ: สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ Read More »