ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ไม่มีหมวดหมู่

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประกาศรายชื่อและช่องทางการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3โครงการ U2T for BCG วันที่ 8 – 9 กรกฏาคม 2565

หน้าหลัก เกี่ยวกับศบว เกี่ยวกับศูนย์บริการวิชาการ โครงส …

ประกาศรายชื่อและช่องทางการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3โครงการ U2T for BCG วันที่ 8 – 9 กรกฏาคม 2565 Read More »

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ U2T for BCG

ประกาศรายชื่อและช่องทางการสอบสัมภาษณ์ โครงการ U2T for B …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ U2T for BCG Read More »

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประกาศรายชื่อและช่องทางการสอบสัมภาษณ์ โครงการ U2T for BCG วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อและช่องทางการสอบสัมภาษณ์ โครงการ U2T for B …

ประกาศรายชื่อและช่องทางการสอบสัมภาษณ์ โครงการ U2T for BCG วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 Read More »

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประกาศรายชื่อและช่องทางการสอบสัมภาษณ์ โครงการ U2T for BCG วันที่ 26 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อและช่องทางการสอบสัมภาษณ์ โครงการ U2T for B …

ประกาศรายชื่อและช่องทางการสอบสัมภาษณ์ โครงการ U2T for BCG วันที่ 26 มิถุนายน 2565 Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ส่งเสริมการยกระดับชุมชนต้นแบบตามแนวคิดชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวม (Happy Tree Model)

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ส่งเสริมการยกระดับชุมชนต้นแบบตามแ …

ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ส่งเสริมการยกระดับชุมชนต้นแบบตามแนวคิดชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวม (Happy Tree Model) Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม Roadshow แนะนำงานบริการวิชาการ: สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม Roadshow แนะนำงานบริการวิ …

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม Roadshow แนะนำงานบริการวิชาการ: สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ Read More »