Home / gris

gris

ม.วลัยลักษณ์ ชวนเยาวชนร่วมโครงการ “Coding at School Project” เฟ้นหาสุดยอดโครงงานนวัตกรรมด้วยบอร์ด KidBright ตัวแทนภาคใต้

              & …

Read More »

คุณครูทั่วภาคใต้เข้าร่วมพิธีรับมอบบอร์ดฝังตัวอัจฉริยะ KidBright และอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright (อบรมครู)

           ศูนย์เทคโ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมโครงการผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการ …

Read More »

กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

              & …

Read More »

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 5 เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักบริหารที่ดี

            มูลนิธิพ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018

           สำนักวิชา …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์ บูรณาการ “ท่าศาลา เมืองน่าอยู่” ทะเลสุข คนก็สุข

              & …

Read More »

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Advance Course)

              & …

Read More »

กิจกรรมจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ “ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น” ประจำเดือนเม.ย. และพ.ค. 2561

              & …

Read More »