Home / gris (page 2)

gris

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน“Coding at School Project”

           ศูนย์บริก …

Read More »

ผู้แทนจากศูนย์บริการวิชาการ และผู้แทนจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมสังเกตการณ์การสัมมนาการยกระดับความรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในมิติความหลากหลายของทิศทางการพัฒนา การคิด และการสร้างนวัตกรรม

            เมื่อวัน …

Read More »

มูลนิธิเตียง และกลุ่มเซ็นทรัล มอบเงิน 1 ล้าน 3 แสนบาทให้แก่ ม.วลัยลักษณ์ สนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน

              & …

Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งผลการจดทะเบียนที่ปรึกษาฉบับใหม่

              ศ …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่งคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกในงาน Intel ISEF 2018 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

             มห …

Read More »

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Advance Course)

             สำ …

Read More »

ขอเชิญโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ เข้าร่วมโครงการ Coding at school เพื่อรับสื่อการสอนด้านไอที บอร์ด KidBright ฟรี

Read More »