Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้แทนจากศูนย์บริการวิชาการ และผู้แทนจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมสังเกตการณ์การสัมมนาการยกระดับความรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในมิติความหลากหลายของทิศทางการพัฒนา การคิด และการสร้างนวัตกรรม

            เมื่อวัน …

Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งผลการจดทะเบียนที่ปรึกษาฉบับใหม่

              ศ …

Read More »