Home / ข่าวรับสมัครกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา

ข่าวรับสมัครกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมโครงการผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการ …

Read More »

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 5 เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักบริหารที่ดี

            มูลนิธิพ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018

           สำนักวิชา …

Read More »