หน้าหลัก

คณะกรรมการ

การแบ่งพื้นที่

เป้าหมาย

แผน & ผล

ภาพการดำเนินงาน

ร่วมกันสร้างวินัย

ภาพการดำเนินงาน ประจำปี 2/2565

ภาพการประเมิน ประจำปี 1/2565

ภาพการดำเนินงาน ประจำปี 1/2565

ภาพการประเมิน ประจำปี 2564

ภาพการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ภาพการประเมิน ประจำปี 2/2563

ภาพการดำเนินงาน ประจำปี 1/2563

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 075-673528 โทรสาร 075-673525

 

จำนวนคนดู: 35