ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Metal Press

A press brake bending a sheet of steel. A forming press, commonly shortened.

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์