ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Sheet Metal Brakes

A brake is a metalworking machine that allows the bending of sheet metal.

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์