การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (ต.ไทยบุรี) ร่วมกับ รพ.สต.บ้านทุ่งชน นำโดยเจ้าหน้าที่ และอสม. "จัดประชุมหารือการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ" ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม:ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ โดยมี อ.ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเดช สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งขณะนี้ได้ออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับ "น้ำมันนวดไพล ทาถูนวด แก้ปวดเมื่อย" เรียบร้อยแล้ว


ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอแนวทางส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยใช้กลไกกลุ่มวิสาหกิจ เป็นแนวทางขับเคลื่อน ได้เลือกประธาน รองประธานและกรรมการ เพื่อบริหารกลุ่ม นอกจากนี้ได้หารือการจัดทำแปลงต้นแบบสมุนไพร รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "น้ำมันนวด" สู่ตลาด ทั้งนี้ คณะทำงานจะดำเนินการอำนวยการความสะดวกด้านเอกสารสำหรับการจดทะเบียนวิสาหกิจ และองค์ความรู้ด้านการปลูก ตำรับยาเฉพาะกลุ่ม ออกแบบผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงตลาดในอนาคต

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 53