คณะทำงานตำบลบางมะพร้าว ประชุมปรึกษาและวางแผนเกี่ยวกับแผนพัฒนา 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 และ 8 มีนาคม 2564 คณะทำงานตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้ประชุมปรึกษาและวางแผนเกี่ยวกับแผนพัฒนา 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มอนุรักษณ์ทรัพยากรและท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวประมงบ้านกลางอ่าว

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 62