การบริหารจัดการพื้นที่หลบภัยสัตว์น้ำเพื่อการประมงที่ยั่งยืน
ณ ธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูรณ์ ม.3 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาประมงทะเลชุมพร เเละสำนักงานประมงจังหวัดร่วมจัดประชุมฟังความเห็น เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่หลบภัยสัตว์น้ำเพื่อการประมงที่ยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และประชุมหารือแนวทางยกระดับเศรษฐกิจของตำบลวัง เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูรณ์ ม.3 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 173