ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ปฏิบัติงาน ณ ตำบลไทยบุรี ประเภท บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติงาน ณ ตำบลไทยบุรี ประเภท บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

(อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 15,000.00 บาท/เดือน)

 

ผู้ผ่านการคัดเลือก

 

นายจิรภัทร หนูขาว

 

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือก  เริ่มปฏิบัติงานใน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยยื่นเอกสารสัญญาจ้าง มาที่  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัย ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการเซ็นต์สัญญา และสัญญาจ้าง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ https://cas.wu.ac.th/ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

 

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม 075-673521 หรือ E-mail : [email protected] วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 56