ด่วน !! ประกาศ แจ้งผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกท่าน ทางศูนย์บริการวิชาการขอเปลี่ยนแปลงช่องทางการสอบสัมภาษณ์
ด่วน !! ประกาศ แจ้งผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกท่าน ทางศูนย์บริการวิชาการขอเปลี่ยนแปลงช่องทางการสอบสัมภาษณ์ใน
กลุ่มที่ 2
ตามลิงค์ที่ได้แนบ https://thairen.zoom.us/j/69050569656…
 
Meeting ID: 690 5056 9656
Passcode: 049246
กลุ่มที่ 4 https://thairen.zoom.us/j/62284318334…
 
Meeting ID: 622 8431 8334
Passcode: 240471
มีข้อสงสัยติดต่อ 075-673521
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 85