ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(ประเภทประชาชนทั่วไป ตำบลหน้าสตน) สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เวลาสอบสัมภาษณ์

1

นางสาวไรดล เพอแสลง

14.30 -14.35 น.

2

นางสาวนาฎอนงค์ วิชัยดิษฐ

14.35-14.40 น.

3

นางสาวกานต์ธิดา ณ ศรีสุข

14.40-14.45 น.

 

ช่องทางการสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

Topic: สอบสัมภาษณ์โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลหน้าสตน

Join Zoom Meeting

https://thairen.zoom.us/j/69160261771?pwd=Nmdjd0JaYzRLRWJIUTh6a1JSZzJhQT09

Meeting ID: 691 6026 1771

Passcode: 379468

 

วิธีการสอบสัมภาษณ์

1.เข้า Link Zoom meeting

Topic: สอบสัมภาษณ์โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลหน้าสตน

Join Zoom Meeting

https://thairen.zoom.us/j/69160261771?pwd=Nmdjd0JaYzRLRWJIUTh6a1JSZzJhQT09

Meeting ID: 691 6026 1771

Passcode: 379468

 

2.ตั้งชื่อ โดยใช้ ลำดับ ดังเอกสารแนบ และ ชื่อ-สกุล เท่านั้น

 

ตัวอย่าง ลำดับและชื่อ-สกุล  = 1.นางสาวไรดล เพอแสลง (เพื่อกรรมการจะได้ทราบและเชิญตามลำดับ)

 

3.รอกรรมการ เชิญเข้าห้องเพื่อสอบสัมภาษณ์ (หากท่านใดไม่ได้อยู่ตอนเรียกชื่อท่านเพื่อทำการสัมภาษณ์ จะขอเรียกรายชื่อลำดับถัดไป และจะเรียกรายชื่อท่านอีกครั้งเมื่อทำการสัมภาษณ์รายชื่อทุกลำดับเสร็จสิ้นแล้ว)

 

4.สัมภาษณ์เรียบร้อย กรรมการขออนุญาตเชิญออกจากห้อง และรอประกาศผลทางเว็บไซต์  https://cas.wu.ac.th/u2tambon/job/

 

มติร่วมกันของกรรมการผู้ให้การสัมภาษณ์ถือเป็นมติที่สิ้นสุดในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทำงานโครงการฯ ประกาศผลทางเว็บไซต์ https://cas.wu.ac.th/u2tambon/job/ และโทรแจ้งทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครให้ไว้ในใบสมัคร ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564

 

ติดต่อสอบถาม คุณนวลพิศ มีเดชา 075-673521 วันและเวลาทำการ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 137