ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการพัฒนาทักษะชาวประมงและผู้ประกอบการสำหรับการบริหารธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน

การฟื้นฟูปูม้าตามมาตรฐานสากล

การเพาะเลี้ยงปูม้าแบบครบวงจร สร้างความมั่นคงทางอาหาร และทดแทนการจับจากธรรมชาติ

เพิ่มมูลค่าสินค้าประมง ด้วยอัตลักษณ์ชุมชน

รู้จักจัดการต้นทุน ช่วยธุรกิจยั่งยืน

Ocean Waste to value แปลงร่าง สร้างมูลค่า ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

สร้างโปรไฟล์ให้ขายดีด้วย Facebook Meta Pro

The Center for Academic Services,Walailak University

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala district , Nakhon si thammarat 80160 Thailand

จำนวนคนดู: 337