ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประชาชนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)ประชาชนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2564

(อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 9,000 บาท/เดือน)

 

ผู้ผ่านการคัดเลือก

นางสาวณัฐกฤตา ช่อผูก

 

รายชื่อสำรอง

นางภาวิดา คงสุวรรณ

นางสาวนิตยา นาคสุวรรณ์

 

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ จะเรียกตัวในกรณีที่ตำบลใดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดูแล  

มีผู้สละสิทธิ์ อาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม และรายชื่อสำรองไม่ได้เรียงตามคะแนนผลการคัดเลือก

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือก  ยื่นเอกสารสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานใน วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัย ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการเซ็นต์สัญญา และสัญญาจ้าง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ https://cas.wu.ac.th 

 

ติดต่อสอบถาม นางสาวนวลพิศ มีเดชา 075-673521 เวลา 8.30 -16.30 น.

จำนวนคนดู: 88