กิจกรรมสร้างบ้านปลาเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้าน เเละเพื่อสร้างเเหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ณ บ้านหาดสมบูรณ์ ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 ทีมงานรับผิดชอบตำบลวัง ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ อาจารย์และนักศึกษา มรภ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสร้างบ้านปลาเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านเเละเพื่อสร้างเเหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เป็นเเหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เเละยังสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เเก่ชุมชนในอนาคต ณ บ้านหาดสมบูรณ์ ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 125