หน้าหลัก

คณะกรรมการ

การแบ่งพื้นที่

เป้าหมาย

แผน & ผล

ภาพการดำเนินงาน

ร่วมกันสร้างวินัย

แผนกิจกรรมการดำเนินการ 5ส Green ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลคะแนนประเมิน 5ส หน่วยงาน 5 ปีย้อนหลัง

ผลการประเมินครั้งที่ 1/65

กิจกรรม 5 ส. ศบว.

ผลการ Self Audit 5ส Green

Self Audit 2 สิงหาคม 2565

Self Audit 16 มีนาคม 2565

Self Audit 1 ธันวาคม 2565

ผลการประเมิน ปี 2564

กิจกรรม 5 ส. ศบว.

Self Audit ครั้งที่ 29 มีนาคม 2564

Self Audit ครั้งที่ 9 กรกฏาคม 2564

ผลการประเมิน ปี 2563

ผลการประเมินปี 2563 ครั้งที่ 1

ผลการประเมินปี 2563 ครั้งที่ 2

Self Audit ครั้งที่ 29 มีนาคม 2563

Self Audit ครั้งที่ 9 กรกฏาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 075-673528 โทรสาร 075-673525

 

จำนวนคนดู: 94