ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ประเภทบัณฑิตจบใหม่) 32 จำนวนอัตรา สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

Read More »

ประกาศรับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประชาชนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 (อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 9,000 บาท/เดือน)

Read More »

ข่าวการลงพื้นที่

ประชาสัมพันธ์ การส่งเอกสารสัญญาจ้าง และเอกสารต่างๆ

ให้ส่งด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รูปแบบ EMS เท่านั้น จัดส่งมาที่ นางสาวนวลพิศ มีเดชา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160 ติดต่อสอบถาม 075-673521

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 9,850