ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล ลงพื้นที่เพื่อหารือและวางแผนงานโครงการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล

          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566  ศูนย์บริการวิชาการ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน และสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับทีมงานจากมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล ลงพื้นที่เพื่อหารือและวางแผนงานโครงการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล ณ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทำงานได้เข้าพบท่านเจ้าอาวาส รับฟังข้อมูลความก้าวหน้าในการรวบรวมข้อมูลออกแบบการควบคุมภายในและขั้นตอนการทำงานก่อนปรับระบบบัญชี โดยคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายได้ในสิ้นปีนี้
         ในครั้งนี้ ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่อง คือการออกแบบคู่มือระบบบัญชี จัดทำแผนการปฏิบัติงาน เพื่อเก็บไว้เป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการ และหลังจากนั้นจะนำรายวิชาการเรียนการสอนไปบูรณาการเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สินของวัดที่ไม่เกี่ยวกับศาสนสถานสมบัติโดยการนำนักศึกษาไปร่วม และเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือวัดวางระบบบัญชีที่ทางมูลนิธิมีอยู่ มาปรับใช้ร่วมกับระบบที่ทางวัดมีอยู่เดิมแล้ว อันนำไปสู่วัดสามารถดำเนินการเองได้ต่อไป

จำนวนคนดู: 10