ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดกระบี่ สังกัด ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดี กับ คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
จำนวนคนดู: 27