ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญน้องๆ นักเรียน ม.2 – ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ YSC 2022 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ
โครงการ YSC
ขอเชิญน้องๆ นักเรียน ม.2 – ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ YSC 2022
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชากร ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (The Twenty-Fourth Young Scientist Competition: YSC 2022) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 หรือเทียบเท่า ซึ่งการจัดการประกวดโครงงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดในโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ อันเป็นการยกระดับการศึกษาและผลงานเยาวชนของประเทศไทย
          นักเรียนที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในงานโครงการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24” โดยลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมจัดส่งข้อเสนอโครงงาน Online ผ่านระบบ SIMS ได้ที่ www.nstda.or.th/sims ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 0 7567 3532 E-mail: preeyarat_ann@hotmail.com และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nstda.or.th/ysc , facebook: YSC Thailand fanpage และ IG: YSCThailand
โครงการ YSC
จำนวนคนดู: 162