ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์ (Marine Ecology Online Course)
ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์ (Marine Ecology Online Course)
ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์ (Marine Ecology Online Course)
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล กลไกและกระบวนการที่สำคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศ และการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและอย่างยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เชี่ยวชาญทั่วประเทศ รวมทั้งนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
     รายละเอียดกิจกรรมประกอบด้วย
          1.การบรรยาย
          2.ภาคปฏิบัติ
          3.การจัดทำโครงการวิจัยขนาดเล็กหรือหัวข้อสัมมนา
           เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัด เพียง 50 คน เท่านั้น
รายละเอียดโครงการ https://bit.ly/3kfwV3Y
สมัครโครงการได้ที่ https://forms.gle/nwrXwjTcAAES7NSC7
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว   ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์: 075 – 673532   E-mail: preeyarat_ann@hotmail.com
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์ (Marine Ecology Online Course)
QR CODE โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์ (Marine Ecology Online Course)
จำนวนคนดู: 1,433