ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางติดต่อกับศูนย์ประสานงานโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022)
          ศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้)  ขอประชาสัมพันธ์ ให้น้องๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 75 โครงงาน สามารถเข้าร่วมกลุ่มในกลุ่มไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในติดต่อประสานงาน และการรับส่งเอกสาร รวมถึงการแจ้งข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงขอให้ทั้งน้องนักเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน เข้าร่วมในกลุ่มไลน์ ดังกล่าว
จำนวนคนดู: 15