ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 29 รูปแบบออนไลน์ (Marine Ecology Online Course)

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 29 รูปแบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล กลไกและกระบวนการที่สำคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศ และการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและอย่างยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เชี่ยวชาญทั่วประเทศ รวมทั้งนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2565 สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัด เพียง 50 คน เท่านั้น    อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว    ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โทรศัพท์: 075 – 673532
E-mail: preeyarat_ann@hotmail.com   

Link รายละเอียดโครงการ   https://drive.google.com/drive/folders/1RT8w4rc49OORtqVMnnCV1JR2OXefM5-p

Link ใบสมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD5I2ZtCfyn9fxefeSPYq817QoQmZyxXwW3YoCHf06OHtKTw/viewform

จำนวนคนดู: 138