ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นับถอยหลังส่งเสียงเชียร์ดังๆ ให้แก่น้องๆ โครงการ YSC ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในงาน Regeneron ISEF 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
YSC
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยคนเก่ง โครงการ YSC คว้ารางวัลบนเวทีโลก “ISEF 2023” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC) ขอส่งกำลังใจ ส่งแรงเชียร์ให้แก่น้องๆ เยาวชนคนเก่งตัวแทนประเทศไทยจากโครงการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25: YSC 2023”  ในเวทีการประกวดที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก “โครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ  Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) 2023 ระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
          สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ประเทศไทยนำทีมโดยทีมพี่เลี้ยงจาก สวทช. โดยคุณอติพร สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูงและคุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์ นักวิชาการ นำทีมเยาวชนคนเก่ง จำนวน 15 คน กับ 6 ผลงาน เข้าร่วมการแข่งขันโดยมีรายละเอียดการแข่งขัน คือ
          วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00-21.00 น. (ตามเวลา USA) – ประกาศผลรางวัล Special Awards
          วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-11.30 น. (ตามเวลา USA) – ประกาศผลรางวัล Grand Award
          ติดตามผลงานน้อง ๆ จากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1. สาขาชีวการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Biomedical and Health Sciences)  
BMED047T – Neuroprotective Effect of Centella asiatica  
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง      https://projectboard.world/isef/project/125332

 

2.สาขาชีววิทยาเชิงคำนวณและชีวสารสนเทศศาสตร์ (Computational Biology and Bioinformatics) 
CBIO50T – PROSynMOGN: Synergistic Cancer Drug Combinations  
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง     https://projectboard.world/isef/project/125814

 

3.สาขาพลังงาน: วัสดุและการออกแบบที่ยั่งยืน (Energy: Sustainable Materials and Design)
EGSD058T – Biomass-Based Porous Carbon for Supercapacitor
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช   https://projectboard.world/isef/project/126549

 

4.สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (Physics and Astronomy)
PHYS057T – Magnetic Nanoparticles Cluster in Blood Flow
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง  https://projectboard.world/isef/project/125815

 

5.สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปริวรรต (Translational Medical Science)
TMED073T – A Game-Changing Idea for Rapid Cancer Screening
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม   https://projectboard.world/isef/project/126530
TMED80T – mICKEY: Cancer Origin & Biomarker Predictor
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพฯ   https://projectboard.world/isef/project/126772

 

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ จึงขอส่งกำลังใจและแรงเชียร์ให้แก่น้องๆ ตัวแทนประเทศไทยทั้ง 6 ผลงาน ในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อคว้ารางวัลและความภาคภูมิใจกลับประเทศไทยต่อไป

 

ภาพและข่าว โดย  :  YSC Thailand Fanpage

YSC
YSC
YSC
YSC
YSC
YSC
YSC
จำนวนคนดู: 20