ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2566

          วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ทสจ.ชุมพร นำโดย  อาจารย์นิธิมา  หนูหลง อาจารย์นพดล ปรีชา อาจารย์นริศรา แก้วชุติมา อาจารย์อภิรักษ์ บำยุทธ  จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมกับคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เกียรติเป็นประธาน  เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานฯ ได้แก่ ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด ผลการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต มาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้น และการวิเคราะห์ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก
          การประชุมในครั้งนี้มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและตัวแทน NGO ภายในจังหวัดเข้าร่วมประชุม โดยมี นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ในฐานะเลขาคณะทำงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) จัดการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะมาตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

จำนวนคนดู: 14