ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ Vellore Institute of Technology ประเทศอินเดีย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับนานาชาติ การออกแบบและควบคุม EV Motor เพื่อความยั่งยืน

          สำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ Vellore Institute of Technology ประเทศอินเดีย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) การออกแบบและควบคุม EV Motor เพื่อความยั่งยืน ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยมี Dr. D. Elangovan รองผู้อำนวยการสถาบัน TIFAC CORE ประเทศอินเดีย เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
          สำหรับกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การออกแบบพร้อมการจำลอง E-Motors ตัวควบคุมอัจฉริยะสำหรับ E-Motors และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จ EV Batteries และมีการให้ความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนภาคส่วนการขนส่งในอนาคต สู่ระบบการขนส่งที่สะอาดด้วยไฟฟ้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

จำนวนคนดู: 16