ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มวล.สานพลังภาคีเครือข่าย ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนโกโก้พรีเมี่ยม ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 11.20 น. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการโกโก้พรีเมียมอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การดำเนินงานโครงการวิชาการรับใช้สังคม (WU-Social Engagement)

           ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา โดยมีนายภูริชาติ สีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอารีวรรณ กองณรงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมบูรณาการเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนโกโก้พรีเมี่ยม มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย อย. จากสำนักงานอาหารและยา เพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่า ผลิตภัณฑ์นั้นผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดทั้งการสำรวจข้อมูล ชนิดของสินค้า ปัญหาการผลิต และความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโกโก้  

จำนวนคนดู: 36