ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

          เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดย อาจารย์ธชมล กำลังเกื้อ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป อาจารย์อนุชสรา เรืองมากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และอาจารย์กฤษฎา กันติชล สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไปพร้อมกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ นายไฟซอล ยีโกบ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่และคณะครู (SDG 17) จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนชุมชนใหม่ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นักศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมในฐานะพี่เลี้ยงประจำฐานฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านการพูดนำเสนองาน โดยมีน้องนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในโรงเรียนชุมชนใหม่ร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก
          ทั้งนี้ คณาจารย์ นักศึกษาและคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการได้ลงพื้นที่มาแล้ว 3 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 14, 21 และ 28 มิถุนายน 2566 ตามลำดับ เพื่อเตรียมพร้อมแก่โรงเรียนชุมชนใหม่ ในการเข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนใหม่ และโรงเรียนพื้นที่ชุมชนรายรอบ ปีที่ 4 มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้ความสามารถแก่ชุมชน นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการประเมินตามมาตรฐานเพื่อเกิดความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 4 (Quality education) สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายข้อที่ 2 (Zero Hunger) ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และเป้าหมายข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 
          นอกจากนี้ ทางโรงเรียนชุมชนใหม่ ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์และนักศึกษาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจอีกด้วย

จำนวนคนดู: 55