ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ธุรกิจร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร และจัดทำเมนูอาหารที่มีรูปแบบภาษาที่ถูกต้อง

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการจัด “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานการบริการผ่านการสื่อสารภาษาอังกฤษบุคลากรในธุรกิจอาหารหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิชาการรับใช้สังคม (WU-Social Engagement) อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการวิทยาลัยนานาชาติสู่ชุมชน (โครงการ Tha Sala – The Global Neighbor ท่าศาลา เพื่อนบ้านของทุกคน)  นำโดย อาจารย์ ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ อาจารย์เมดินา อดุลยรัตน์ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีอาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์เป็นวิทยากรรับเชิญ และได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านอาหารธุรกิจหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วย ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามพูน-ฮาลาล ร้านไข่หวานบ้านซูชิ ร้านคำเป้ง ร้านยำไก่แซ่บ ร้านยูเบอร์เกอร์ และร้านสเต็กลุงใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา BBA65-101 การออกแบบสื่อและข้อความที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม และรายวิชา BBA65-231 การแบ่งสายและวางแผนการทำงาน Social Engagement มีการนำนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติทั้งชาวต่างชาติและสัญชาติไทย จำนวน 19 คน ร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร เมนูอาหารหรือสินค้าภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบภาษาที่ถูกต้อง และมีการตรวจสอบความเข้าใจจากเจ้าของภาษา (เข้าใจง่าย สื่อสารตรงความหมาย มีความเข้าใจแบบสากล) ในสถานการณ์จำลอง
          ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมต้อนรับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืนและสามารถเป็นต้นแบบให้กับร้านอาหารอื่นๆ ได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 4 (Quality education) สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

จำนวนคนดู: 23