ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ภาคใต้ โครงการ YSC 2024 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ
เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ภาคใต้ โครงการ YSC 2024 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ
เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ภาคใต้ โครงการ YSC 2024 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชากร ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (The Twenty-Sixth Young Scientist Competition: YSC 2024) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 หรือเทียบเท่า ซึ่งการจัดการประกวดโครงงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ อันเป็นการยกระดับการศึกษา และผลงานเยาวชนของประเทศไทย
สิทธิประโยชน์การเข้าร่วมการประกวด
     1.ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน
     2.รางวัลที่ได้รับ
          -รางวัลชนะเลิศ (Top Award)  ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Regeneron ISEF 2024
          -รางวัลที่ 1 (First Award) แต่ละสาขาได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท และโอกาสในการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการประกวดในงาน Regeneron ISEF 2024 และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม นานาชาติอื่นๆ
           นักเรียนที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในงานโครงการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26” โดยลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 10 ก.ย. 66 และจัดส่งข้อเสนอโครงงาน Online ผ่านระบบ SIMS รับสมัคร ถึงวันที่ 15 ก.ย. 66 ได้ที่ www.nstda.or.th/sims ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ โทร. 0 7567 3532 E-mail: preeyarat_ann@hotmail.com และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nstda.or.th/ysc , facebook: YSC Thailand fanpage และ IG: YSCThailand

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ภาคใต้ โครงการ YSC 2024 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ
เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ภาคใต้ โครงการ YSC 2024 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ
จำนวนคนดู: 261